اعلانات ۱ کپشن اعلانات

چه زبان هایی در لینگوگپ تدریس می شود ؟

زبان های انگلیسی، آلمانی، فرانسه، ترکی استانبولی، ایتالیایی و اسپانیایی

در لینگوگپ برای چه رده های سنی کلاس برگزار می گردد؟

نونهالان 3 تا 5 سال، خردسالان 5 تا 8 سال، کودکان 8 تا 12 سال، نوجوانان 12 تا 16 سال و بزرگسالان 16 به بالا

ظرفیت کلاس ها در لینگوگپ چند نفر است؟

ظرفیت تمامی کلاسهای گروهی در اسپیکان بصورت 5 تا 7 نفره می باشد

چه زبان هایی در لینگوگپ تدریس می شود ؟

زبان های انگلیسی، آلمانی، فرانسه، ترکی استانبولی، ایتالیایی و اسپانیایی

در لینگوگپ برای چه رده های سنی کلاس برگزار می گردد؟

نونهالان 3 تا 5 سال، خردسالان 5 تا 8 سال، کودکان 8 تا 12 سال، نوجوانان 12 تا 16 سال و بزرگسالان 16 به بالا

ظرفیت کلاس ها در لینگوگپ چند نفر است؟

ظرفیت تمامی کلاسهای گروهی در اسپیکان بصورت 5 تا 7 نفره می باشد

چه زبان هایی در لینگوگپ تدریس می شود ؟

زبان های انگلیسی، آلمانی، فرانسه، ترکی استانبولی، ایتالیایی و اسپانیایی

در لینگوگپ برای چه رده های سنی کلاس برگزار می گردد؟

نونهالان 3 تا 5 سال، خردسالان 5 تا 8 سال، کودکان 8 تا 12 سال، نوجوانان 12 تا 16 سال و بزرگسالان 16 به بالا

ظرفیت کلاس ها در لینگوگپ چند نفر است؟

ظرفیت تمامی کلاسهای گروهی در اسپیکان بصورت 5 تا 7 نفره می باشد